Functional movement screen

De Functional Movement Screen (FMS) bestaat uit een 7-tal bewegingen die een indicatie geven over de manier van bewegen van het lichaam als een keten. Met deze screen is het mogelijk de zwakke schakel in de keten op te sporen en zo het aantal blessures te verminderen.

Als we het lichaam zien als een keten van aaneengeschakelde elementen, dan is het logisch en aannemelijk dat een zwakke schakel de gehele keten beïnvloedt, waardoor mogelijk blessures kunnen optreden.

De FMS verzamelt de Functional Movement Screen Score, welke gebruikt wordt om te zien waar de problemen zich bevinden. Deze kunnen door middel van gerichte oefeningen verminderd worden. Door herhaling van de FMS is de doorgemaakte progressie te zien.

Neem contact op